Ruzie! En de oplossing..

Het gebeurt regelmatig. Ruzie. Tussen broertjes en zusjes maar ook tussen vrienden en vriendinnen. Kinderen zijn nog niet altijd in staat zich in te leven in de ander. Als de ruzie escaleert en de kinderen uiteindelijk uw hulp nodig hebben, willen ze allebei tegelijk hun verhaal kwijt. Het kan moeilijk zijn om een eerlijk beeld van de situatie te krijgen en beide partijen aan te horen. In deze casus willen de kinderen hetzelfde speelgoed en proberen zij dit fysiek op te lossen. Het is slechts een voorbeeld, op vele manier toepasbaar.

Ook in deze situatie beginnen we met de interactiecirkel

ww

Gedrag / Situatie
U ziet/ hoort de kinderen ruzie maken. Één van de kinderen heeft speelgoed vast, en het tweede kind komt eraan en wil het uit de handen van het eerste kind trekken. Ze proberen het speelgoed allebei vast te houden en de ander van het speelgoed weg te krijgen. De één roept; “niet doen” en de ander geeft een duw. De kinderen komen er zelf niet meer uit.

Waarnemen
U ziet de kinderen tegen over elkaar staan en aan het speelgoed trekken en u hoort bij één van de kinderen een stemverheffing en u ziet dat het andere kind een duw geeft.

Benoemen
U loopt er naar toe en geeft aan dat u komt helpen. Het is niet helpend om boos te reageren richting de kinderen. De kinderen hebben het al moeilijk genoeg met elkaar. Stop eerst het gedrag wat onacceptabel is. Als één van de twee de ander pijn doet, laat dit gedrag stoppen door eventueel tussen beiden te komen. In dit geval is het belangrijk dat het tweede kind, het eerste kind niet meer duwt. Wanneer een ruzie om speelgoed gaat, is het handig deze zelf vast te houden (ergens neer te leggen), maar dit kan ook ná het benoemen. U benoemt dat u twee kinderen ziet die erg boos/verdrietig zijn en allebei hetzelfde speelgoed willen hebben. U kunt aangeven dat u begrijpt dat ze er beiden mee willen spelen en dat het lastig is als iemand anders er ook mee wil spelen.

Ontvangstbevestiging
Er zit geen oordeel in bovenstaande. Daardoor voelen beide kinderen zich gehoord en kunnen toe naar de uitwisseling.

Uitwisseling
In dit stadium is het belangrijk dat het speelgoed op neutraal terrein is. Dus in uw handen of op een andere plek.
Beiden kinderen willen graag hun verhaal kwijt. Kader dit af door aan te geven wie eerst mag vertellen, en wie erna mag vertellen. Vat het verhaal samen om te checken of u het goed begrepen heeft (zonder oordeel). Ga pas daarna door naar het tweede kind. Waarschijnlijk hoort u twee verschillende verhalen. Door de verhalen aan te horen en zonder oordeel te luisteren, hebben de kinderen zich kunnen ontladen. Vervolgens gaat u door naar de oplossing, hoe nu verder? Laat de kinderen zoveel mogelijk zelf een oplossing bedenken. Mocht dit niet lukken kunt u helpen door ideeën voor een oplossing te geven.

Afsluiting
Zijn de kinderen allebei tevreden met de oplossing? Is er nog hulp nodig van de ouder? Het is handig om na 5 a 10 minuten te kijken of de gemaakte afspraken worden na gekomen.