Privacy Beleid

Vanaf 25 mei 2018 treden nieuwe regels in werking met betrekking tot persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Deze regels zijn vastgelegd in een Europese verordening: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De AVG heeft als uitgangspunt dat het voor natuurlijke personen een grondrecht is dat zij beschermd worden wanneer het gaat om de verwerking van hun persoonsgegevens. Wel is het zo dat de verwerking moet worden bekeken in het licht van de specifieke omstandigheden waardoor verwerking soms toch vóór bescherming gaat.

Met de AVG moet worden bereikt dat de verwerking van persoonsgegevens ‘rechtmatig, behoorlijk en transparant’ is. Met andere woorden, het moet duidelijk zijn waarom de persoonsgegevens worden verwerkt en het moet het doel dienen (en niets meer).

Mini Stek doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Privacy Beleid van Mini Stek vindt u hier.

mini stek