Regenboog Regentesselaan

Hoera! Het is pauze. Even tijd om rustig een boterham te eten en naar buiten te gaan. Mini Stek organiseert voor de Regenboog Regentesselaan de tussenschoolse opvang. Gezellig met je klasgenootjes onder begeleiding van vaste groepsleiding lunchen en lekker uitwaaien. De groepsleiding organiseert een activiteit en jij doet mee of kiest voor iets anders. In ieder geval kun je na de TSO weer met vernieuwde energie je lesdag vervolgen.


Wil je precies weten hoe het bij de tussenschoolse opvang gaat, download het werkplan dan op deze pagina.

   Opvangtijden

Groep 1 t/m 4: 12:00 – 13:00 (vrijdagmiddag vrij)
Groep 5 t/m 8: 12:00 – 13:00


Kinderen die niet overblijven mogen vanaf 12.50 uur op het schoolplein komen. De schooldeur gaat om 12.55 uur open.

   Beleid & Kwaliteit

Download het beleid & kwaliteitsplan hier (pdf)

Aanmeldformulier

Basisschool
Ouder
Ouder
Naam Ouder 1
Naam Ouder 2
Emailadres Ouder 1
Emailadres Ouder 2
Adres
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon Ouder 1
Telefoon Ouder 2
Naam Kind
Geboortedatum Kind (dd/mm/jj)
Klas
Gewenste ingangsdatum (dd/mm/jj)
 jongen meisje
Overblijfdagen  ma di do vr onregelmatig 10-strippenkaart 5-strippenkaart
Bijzonderheden (gedrag, eetgewoontes, allergieën, medicijnen, etc)
 Mag zelfstandig met een vriendje/vriendinnetje mee spelen/eten
Afwijkend adres Ouder 2
 Ik heb kennis genomen van de voorwaarden en machtig Kinderopvang Mini Stek de kosten voor TSO per automatische incasso af te schrijven
Rekeningnummer IBAN
Ten name van
N.B. Mocht u bezwaar hebben tegen een incasso, dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving, zonder opgaaf van reden, bij uw bank terug te vorderen.

Regenboog Regentesselaan

Regentesselaan 70
3571 CG Utrecht

06-53124713
 tso@mini-stek.nl

Coördinator: Jennifer van Doorn, Renske van den Heuvel

Linda Lijffijt

Linda PIMG7183

  Tarieven

1 Dag
€ 12,40 per maand (€ 124 per schooljaar)

2 Dagen
€ 24,80 per maand (€ 248 per schooljaar)

3 Dagen
€ 37,20 per maand (€ 372 per schooljaar)

4 Dagen
€ 49,60 per maand (€ 496 per schooljaar)


Onregelmatig / Afroep
Per kaart kan 10 keer TSO worden afgenomen.
Een kaart met 10 opvangdagen kost € 31,- (per dag € 3,10)


Strippenkaart
Een 5-strippenkaart kost €18,- (per strip € 3.60)
Een 10-strippenkaart kost € 36,- (per strip € 3,60)

mini stek