Regenboog Wevelaan

Hoera! Het is pauze. Even tijd om rustig een boterham te eten en naar buiten te gaan. Mini Stek organiseert voor de Regenboog Wevelaan op dinsdag de tussenschoolse opvang. Gezellig met je klasgenootjes onder begeleiding van vaste groepsleiding lunchen en lekker uitwaaien. De groepsleiding organiseert een activiteit en jij doet mee of kiest voor iets anders. In ieder geval kun je na de TSO weer met vernieuwde energie je lesdag vervolgen.

 

   Opvangtijden

Groep 1 t/m 8: 12:00 – 13:00

 

 

Aanmeldformulier

  Basisschool
  Ouder
  Ouder
  Naam Ouder 1
  Naam Ouder 2
  Emailadres Ouder 1
  Emailadres Ouder 2
  Adres
  Huisnummer
  Postcode
  Plaats
  Telefoon Ouder 1
  Telefoon Ouder 2
  Naam Kind
  Geboortedatum Kind (dd/mm/jj)
  Klas
  Gewenste ingangsdatum (dd/mm/jj)
  jongenmeisje
  Overblijfdagen madidovronregelmatig10-strippenkaart5-strippenkaart
  Bijzonderheden (gedrag, eetgewoontes, allergieën, medicijnen, etc)
  Mag zelfstandig met een vriendje/vriendinnetje mee spelen/eten
  Afwijkend adres Ouder 2
  Ik heb kennis genomen van de voorwaarden en machtig Kinderopvang Mini Stek de kosten voor TSO per automatische incasso af te schrijven
  Rekeningnummer IBAN
  Ten name van
  N.B. Mocht u bezwaar hebben tegen een incasso, dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving, zonder opgaaf van reden, bij uw bank terug te vorderen.

  Regenboog Wevelaan

  Wevelaan 2
  3571 XS Utrecht
   tso@mini-stek.nl

  mini stek