Plaatsing

Mini Stek heeft wachtlijsten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang (zie hier ons wachtlijstbeleid) , met name voor opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Daarom is het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk worden aangemeld. Dan kunnen we een plek reserveren. Als we kinderen op één van de dagverblijven kunnen plaatsen, garanderen we op tenminste twee dagen opvang tot het einde van de basisschool. Voor broertjes en zusjes reserveren we vanzelfsprekend een plek. Zij worden met voorrang geplaatst. De voorwaarden bij plaatsing vindt u in de leveringsvoorwaarden van Mini Stek in aanvulling op de voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Bij De Overblijf kunnen kinderen altijd terecht, want de personeelsbezetting wordt aangepast aan het aantal overblijvende kinderen.

Geschillencommisie

Hier vindt u onze werkwijze met betrekking tot klachten. Ook is Mini Stek aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mochten ouders en Mini Stek er onderling niet uitkomen dan kan een geschil of klacht worden voorgelegd aan deze commissie. Informatie over de werkwijze en procedures vindt u op de site van de geschillencommissie.

geschillogo2

Tarieven

De maandtarieven zijn gebaseerd op opvang gedurende 51 weken, aangezien Mini Stek 5 werkdagen per kalenderjaar gesloten is.
Jaarlijks worden de tarieven aangepast. U wordt hier tenminste een maand van tevoren over geïnformeerd. Bij de dagverblijven zijn luiers, eten en drinken inbegrepen, met uitzondering van flesvoeding.

Bij de naschoolse opvang zijn de tussendoortjes inbegrepen, maar tijdens vakantieopvang moeten kinderen zelf voor een lunch zorgen.

Klik hier voor de actuele tarieven.

Facturering

Voor de dagopvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang ontvangt u maandelijks een factuur. De tussenschoolse opvang wordt in de zomervakantie niet gefactureerd.

Uit oogpunt van efficiency verstuurt Mini Stek de facturen per e-mail en wordt gebruik gemaakt van een automatische incasso. Een machtigingsformulier wordt u met de overeenkomst toegezonden.

Kinderopvangtoeslag

Omdat Mini Stek een erkende instelling voor kinderopvang is, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Omdat de tussenschoolse opvang buiten de Wet Kinderopvang valt, geldt dit hier niet voor. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. De registratienummers die u voor de aanvraag nodig heeft, vindt u onder de contactgegevens van de betreffende locaties.

In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt u een jaaroverzicht van de kosten van het voorgaande jaar. U heeft dit nodig voor de belastingdienst.

mini stek