MikMak Sickeszlaan

Met je leeftijdgenootjes een eigen locatie. Materialen die aansluiten op jouw interesses met precies de goede balans tussen vrijheid en veiligheid. Dit is je tweede huiskamer. Zelf lopen of met de fiets van school naar de locatie. Wat zullen we vandaag gaan doen? Taarten bakken in de keuken, een kunstwerk maken of gewoon met je vriendjes uit de wijk voetballen op het Lubroveldje. Het kan allemaal, leuk toch!

   Openingstijden

Ma-Di-Do-Vr 14:15 – 18:15

   Beleid

  • Download het Algemeen Pedagogisch Beleidsplan hier (pdf)

   Vakantierooster

  • Bekijk hier het vakantierooster

Aanmelden

Aanmelden? Dat kan! De locaties waaruit u kunt kiezen zijn afhankelijk van de school en de leeftijd van uw kind.

Bij locatie MikMak Sickeszlaan kunt u terecht voor kinderen uit groep 4 en 5

Verder zijn bij ons de groepen als volgt ingedeeld:
OBS Tuindorp, Paulusschool, Regenboogschool Regentesselaan

MikMak van Bemmelenlaan kinderen uit groep 1 en 2
MikMak Regentesselaan kinderen uit groep 3 en 4
MikMak Sickeszlaan kinderen uit groep 4 en 5
MikMak Suringarlaan kinderen uit groep 5 t/m 8

Regenboogschool Wevelaan, De Beiaard

MikMak Wevelaan kinderen uit groep 1 t/m 8 van de Regenboogschool
kinderen uit groep 6 t/m 8 van De Beiaard
MikMak van Loonlaan kinderen uit groep 1 t/m 5 van De Beiaard

OBS Tuindorp, Paulusschool, Regenboogschool, OBS Voordorp, De Beiaard

MikMak Voorveldselaan kinderen uit groep 1 t/m 8 van alle scholen in ons werkgebied
MikMak Voordorpsedijk kinderen uit groep 1 t/m 8 van alle scholen in ons werkgebied

Via onderstaande knop wordt u naar het registratieformulier geleid.

MikMak Sickeszlaan

Mr. Sickeszlaan 18
3571 SR Utrecht

06 57351148
 mikmaktuindorp@mini-stek.nl

Landelijk Registratienummer 143930898

Leidinggevende Rianne Dunsbergen

Rianne Dunsbergen

Jolanda de Korte (assistent leidinggevende)

Els van den Tempel (pedagogisch coach)

  Tarieven

Alle tarieven voor de Buitenschoolse opvang vind je op deze pagina

  Inspectierapport

  • Download het Inspectierapport hier (pdf)

Ouderraad

De ouderraad van de MikMak is georganiseerd via een eigen locatie-ouderraad per opvanglocatie van MikMak. De voorzitters vergaderen regelmatig met elkaar. Op dit moment zijn de voorzitters per locatie als volgt.
Mikmak van Bemmelenlaan: Marieke Nooij
Mikmak Regentesselaan: Alice van Driel
MikMak Sickeszlaan: Janneke Schuurman
MikMak Suringarlaan: Adrienne Geelhoed

De notulen van onze vergaderingen zijn inzichtelijk en worden via het ouderportaal gedeeld.

mini stek