Paulusschool

Sinds de verkorte lunchpauze is ingegaan op de Paulusschool organiseert Mini Stek samen met de leerkrachten de pauze. Bij de jongste kinderen begeleiden we de lunch en bij de oudste kinderen zorgen we voor een gezellig en ontspannen pauzemoment.

Mini Stek werkt met vaste pedagogisch medewerkers die alleen of als duo gekoppeld worden aan een ‘eigen’ klas. Door met vaste gezichten te werken bieden we continuïteit en stabiliteit. Erg fijn voor de overdracht met de leerkracht en vertrouwd voor de kinderen. Wil je meer weten? Neem contact op met de Paulusschool of met onze tso coördinator.

Paulusschool van Bemmelenlaan

Professor van Bemmelenlaan 51 B
3571 EL Utrecht

 tso@mini-stek.nl

Coördinator: Jolanda de Korte

Jolanda de Korte

  Tarieven

Via school ontvangt u (per kind) een betaallink voor de TSO. De kosten bedragen  €190,- per kind.


Voor kinderen die vanaf februari instromen bedragen de kosten €95,- per kind.
Bij verhuizing of verandering van school zal gedeeltelijke restitutie van de TSO-bijdrage plaatsvinden.

mini stek