Paulusschool

Sinds de verkorte lunchpauze is ingegaan op de Paulusschool organiseert Mini Stek samen met de leerkrachten de pauze. Bij de jongste kinderen begeleiden we de lunch en bij de oudste kinderen zorgen we voor een gezellig en ontspannen pauzemoment.

Mini Stek werkt met vaste pedagogisch medewerkers die alleen of als duo gekoppeld worden aan een ‘eigen’ klas. Door met vaste gezichten te werken bieden we continuïteit en stabiliteit. Erg fijn voor de overdracht met de leerkracht en vertrouwd voor de kinderen. Wil je meer weten? Neem contact op met de Paulusschool of met onze tso coördinator.

Aanmeldformulier

Basisschool
Ouder
Ouder
Naam Ouder 1
Naam Ouder 2
Emailadres Ouder 1
Emailadres Ouder 2
Adres
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon Ouder 1
Telefoon Ouder 2
Naam Kind
Geboortedatum Kind (dd/mm/jj)
 jongen meisje
Startdatum (dd/mm/jj)
Afwijkend adres Ouder 2
 Ik heb kennis genomen van de voorwaarden en machtig Kinderopvang Mini Stek de kosten voor TSO per automatische incasso af te schrijven
Rekeningnummer IBAN
Ten name van
N.B. Mocht u bezwaar hebben tegen een incasso, dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving, zonder opgaaf van reden, bij uw bank terug te vorderen.

Paulusschool van Bemmelenlaan

Professor van Bemmelenlaan 51 B
3571EL Utrecht

Paulusschool Wevelaan

Wevelaan 4
3571XS Utrecht

 tso@mini-stek.nl

Coördinator: Jolanda de Korte

Jolanda de Korte

Jolanda-PIMG7222

  Tarieven

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 ontvangt u eenmalig een factuur voor de TSO van €177,- per leerling.


Leerlingen die later in het schooljaar instromen, ontvangen een aangepaste factuur.
Bij verhuizing of verandering van school zal gedeeltelijke restitutie van de TSO-bijdrage plaatsvinden.

mini stek