Wat een opkomst!

Je wilt als ouders natuurlijk het beste voor je kind, maar soms weet je even niet wat dat is. Volgens de theorie moet je aansluiten bij de ontwikkeling van je kind, maar wat houdt dat nou precies in? Wat moet je dan doen als ouder?Iedere leeftijdsfase vergt een andere aanpak van ouders. Wat is normaal gedrag in de verschillende ontwikkelingsfases en waar heeft een kind behoefte aan? Hoe kun je als ouders het beste op je kind reageren? Wat heeft je kind nodig om te kunnen groeien? En wat heb jij nodig om een goede ouder te kunnen zijn?

Voor 50 ouders van Mini Stek was bovenstaande tekst een reden om naar onze ouderavond te komen en wat waren wij daar blij mee! De Opvoedstek organiseerde samen met Simone Spanjaard van Opvoedinzicht een inspirerende bijeenkomst voor alle ouders van onze dagverblijven.

Mini Stek heeft de afgelopen jaren flink ingezet op de pedagogische kwaliteit. Alle medewerkers zijn aan de slag gegaan met de training ‘Oog voor interactie’, de bso wordt ondersteund door onze pedagogisch coach en vele pedagogische onderwerpen zijn besproken in onze kindvergaderingen. We creëren met elkaar een sfeer waarin we met plezier kritisch blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Omdat we graag zoveel mogelijk mensen meenemen in dit proces zijn we gestart met de Opvoedstek en de ouderavonden.

We helpen graag op een laagdrempelige manier onze ouders die met allerhande opvoedvragen zitten. Een bestaande situatie bekijken vanuit een andere hoek, het geeft vaak een prettig nieuw licht op de zaak. Deze ouderavond heeft voor veel ouders ook weer nieuwe ideeën opgeleverd om opvoeduitdagingen aan te kunnen gaan. Wat doe je nu met die dreumes die ineens alleen nog maar naast mama wil zitten. Of die peuter die perse zijn eigen rits dicht wil doen terwijl je haast hebt?

Simone Spanjaard, orthopedagoog van Opvoedinzicht bood context. Die eigen rits dicht willen doen, het heeft een functie. Zelf doen helpt bij de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, want hoe trots kun je zijn als het lukt! Het kind ontdekt dat het een eigen wil heeft, belangrijk dat je leert voor jezelf op komen. Het vraagt wat van zijn fijne motoriek, oefenen oefenen oefenen en je wordt steeds handiger.

Wanneer je weet wat het je kind aan leerervaringen oplevert, zijn situaties wellicht makkelijker te begeleiden. Het sparren met andere ouders bleek ook heel prettig. Met elkaar praten over opvoedsituaties zorgde voor veel ooh’s en jaa’s van herkenning. En bij de ‘uitdagende’ opvoedvragen dacht iedereen enthousiast met elkaar mee. De ouders met nieuwe inspiratie thuis. De Opvoedstek en Opvoedinzicht met inspiratie voor nieuwe ouderavonden.

Ben jij er dan ook weer bij? Lijkt ons leuk!